< SSMAS TrueWomance

The Swedish Steve Martin Appreciation Society: konstituerande styrelsemöte

The Swedish Steve Martin Appreciation Society: konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte för The Swedish Steve Martin Appreciation Society lördagen den 9 mars 2013 på Tennstopet i Stockholm

 

 1. Enväldig ordförande föredrar dagordningen

 

 1. Övriga frågor?

 

 1. Ordförande godkänner dagordningen

 

 1. Konstituerande av styrelsen, som väljer sina roller.

 

Enväldig ordförande: Katarina Rosengren Falk

 

Ständig sekreterare: Andrea Berglund

 

Kassör: Karin Johnson

 

Andra roller:

 

Sällskapets beskyddare: Daniel Birnbaum, Mika Nielsen.

Hedersmedlem: Ulrika Nilsson.

 

 1. Hemsidan

 

 1. Banjo och andra instrument

 

 1. Klädkod?

 

 1. Hederspriset Årets Steve

 

 1. Scen i Snyltgästen

 

 1. Övriga frågor

 

 1. Nästa möte: Pure Drivel