< FF|mm TrueWomance

Feminazgûl för FFMM och FFMM för Feminazgûl

Feminazgûl för FFMM och FFMM för Feminazgûl

Feminazgûlverket har skapats av Annan Åkerman

Symbolen sammanfattar ett moment i vår tid som innefattar virtuella existensformer, förkroppsligade fenomen, sagoväsen och allt däremellan.

Feminazgûl blev för FFMM vad världen ville göra oss till, det vi önskar att vi skulle kunna och våga bli och det som händer när vi kommer tillsammans.

Feminazgûlsymbolen har därav succesivt blivit allt mer integrerad i FFMM:s verksamhet och dess skapare en i vårt kru. Alla som deltar under de feministiska fredagarna möter märket och tar det med sig som ett minne i olika former vid olika FFMM-tillfällen.

Men märket existerar i sin egen rätt och lever sitt eget liv. Bli inte förvånade om ni möter det, eller dess skapare, någon annanstans, men vet att vi i FFMM är bärare av dess mytologi.