< Okategoriserat TrueWomance

Inför könsmixade rum inom psykiatrisk slutenvård

Inför könsmixade rum inom psykiatrisk slutenvård

Ibland bjuder tillvaron på intressanta sammanträffanden. I maj 2019 uppmärksammades försök  med könsmixade rum inom psykiatrin i Göteborg. Vi var vid den tidpunkten inlagda i den psykiatriska slutenvården i Stockholm enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Psykiatrin prioriterar bra mat och god sömn, och förstås mediciner, på bestämda tider. Det brukar kallas mentalhygien. Dessa behov är grundläggande även för neurotypiska, fast kanske särskilt så för (bipolära) psykiatripatienter. I slutenvården måste dock patienter ofta dela rum. Gemensamt för de patienter vi delade rum med var bara att alla led av allvarliga sömnstörningar. Långt ifrån en idealisk vårdsituation enligt psykiatrins uppdrag. Påtagligt påverkade av sömnbrist började vi fundera över om det fanns patienter som inte var nattaktiva, och kanske lugnare även på andra sätt, att dela rum med. Sina rumskamrater kommer man närmare än andra medpatienter.  Med större distans är bedömningarna mer komplicerade. Så vi började jämföra erfarenheter. Våra respektive upplevelser bekräftade bilden av att könsmixade rum hade kunnat vara en bra metod för en lugnare vårdsituation såväl dag- som nattetid. Vi undrade vad kommer det sig att det inte är infört inom psykiatrin när det är legio inom den somatiska vården?

 

Den avdelning på Sahlgrenska sjukhuset som uppmärksammades i GP just då hade tidigare HBTQ-certifierats. HBTQ-perspektivet är viktigt på många sätt, så även vad gäller könsmixade rum. Vårdinrättningar tycks övertolka beteenden och problem utifrån vilka en person har, eller vill ha, sex med. Könsindelade rum inom psykiatrin bygger på fördomar utifrån både maskulina och feminina stereotyper. Samt av hur vissa former av psykisk ohälsa yttrar sig. Män betraktas som mer aggressiva, sexorienterade och våldsamma. Kvinnor som vilje- och skyddslösa offer. Varför betraktas det annars som rimligare att heterokvinnor delar rum med kvinnor som dejtar kvinnor än med män som dejtar kvinnor? För oss framstår det som resursslöseri att tillfrisknanden bromsas av medpatienters nattaktiviteter. Uppvarvning, depression, mani, gränspsykos eller annat borde självklart vara viktigare kriterier för vem som delar rum med vem än, som nu, personernas kön. Om två personer av olika kön men i liknande tillstånd kunde dela rum skulle det sannolikt leda till att båda stabiliseras snabbare. Därmed skulle vårdtiderna förkortas, vilket skulle innebära en vinst för såväl patienter som psykiatrin.